Založ si blog

O dôstojnom zvládnutí ľudskej telesnosti

Predstavme si, čo by sa asi stalo, keby náhodne vybraného chodca z ulice poverili riadením jadrovej elektrárne. Je jasné, že skôr, alebo neskôr by musel zapríčiniť katastrofu, pretože absolútna nevedomosť v tejto oblasti by mu nedovolila zvládnuť energiu, uvoľňujúcu sa v jadre atómu.

No a niečo podobného prežíva v určitom období vývoja každý z nás. Každý z nás je totiž jedného dňa prinútený osobne sa vysporiadať s takmer rovnako intenzívnou pohlavnou energiou, aktivizujúcou sa v dospievajúcom tele. A táto energia je skutočne natoľko silnou a prenikavo ovplyvňujúcou celý náš život, že nevedomé, alebo ľahkomyseľné podceňovanie a následne nezvládanie jej účinkov, musí ľuďom zákonite prinášať iba nepríjemnosti. A neraz i životné tragédie.

Pre nás všetkých, a zvlášť pre mladú generáciu, sa preto stáva priam životne nutným poznanie, ktoré ľuďom umožní vysporiadať sa s pohlavnou energiou v súlade so Zákonitosťami stvorenia, pretože iba toto im môže priniesť šťastie, namiesto nešťastia.

V čom teda spočíva cesta k jej ovládnutiu? Je až zarážajúco jednoduchá a ani zďaleka nevyžaduje také rozsiahle vedomosti, akých je treba k zvládaniu energie atómu, ako bolo spomínané v príklade na začiatku. Tým kľúčom a rozhodujúcim činiteľom, ktorý z nás robí vo stvorení pánmi nad všetkým, a teda aj nad pohlavnou energiou, kľúčom, otvárajúcim všetky brány k víťazstvu pravého človečenstva je naša myseľ!

Ako to teda funguje v praxi? Človek, ktorý je schopný trvalo udržiavať ľudsky plnohodnotnú, vysokú úroveň čistoty a ušľachtilosti vlastných myšlienok, je touto čistotou postavený na vysoký piedestál pravého človečenstva. Uvedomujúc si skutočný význam, zmysel a účel všetkého, čo ho obklopuje, získava nevyhnutný nadhľad nad vecami, umožňujúci mu ich ovládať a nie byť nimi ovládaný. Boj s nesprávnym, nečistým a zvrhlým je schopný víťazne vybojovať už na úrovni svojho myslenia i cítenia, a to tak, že všetko neplnohodnotné je ním bdelo a okamžite odsúvané bokom, pretože do chrámu jeho vnútra majú voľnú cestu iba veci dobré, čisté a ušľachtilé. Takýmto spôsobom sa potom stáva pánom i nad pohlavnou energiou, ktorá je spôsobom jeho myslenia nasmerovaná iba na čisté, zdravé a prirodzené cesty, na ktorých nikdy nespôsobí škodu, ale iba šťastie a radosť.

Vzájomnú previazanosť vzťahu medzi kvalitou mysle a pohlavnou energiou, v zmysle jej ovládania, možno prirovnať k vzťahu medzi krotiteľom a dravým zvieraťom. Ak je krotiteľ rázny a zviera cíti jeho prevahu, poslúcha ho a podrobuje sa mu. Ak by ale naopak vycítilo jeho neistotu, alebo váhanie, začne ho ohrozovať a môže mu spôsobiť ťažké, alebo smrteľné zranenia. Keď si teda naša myseľ podrží zodpovedajúcu mieru čistoty, osobnosť človeka dokáže mať odstup od pohlavnej sily a ovládať ju. Keď však naopak dôjde k nedostatočnej sebadisciplíne v myslení, či k zdanlivo neškodnému myšlienkovému pohrávaniu sa, pohlavná energia, ktorá dokáže byť naozaj energiou nespútanou, sa vo chvíľkovej nepozornosti vrhne na našu myseľ a ovládne ju ako zviera, vrhajúce sa na človeka, vyciťujúc jeho slabosť.

Aj keď nachvíľku odbočíme od hlavnej témy, je potrebné zdôrazniť, že v bdelosti nad čistotou myslenia a cítenia môžeme nájsť cestu k oslobodeniu sa od akýchkoľvek závislostí, či už od alkoholu, cigariet, drog a podobne. Ak totiž nad neustálym nutkaním k opätovnému skĺznutiu do starého návyku dokážeme zvíťaziť už vo svojom vnútri a nepripustiť si ohľadom neho ani tú najmenšiu myšlienku, jeho fyzický, vonkajší prejav vyschne a vyhynie ako nezavlažovaný kvet v kvetináči.

Ale vráťme sa späť a ukážme si, ako vyzerá nezvládanie a nevysporiadanie sa ľudí s pohlavnou energiou. Každodenný život vôkol nás nám k tomu poskytne nepreberné množstvo príkladov, lebo žiaľ, rozhovory, chovanie, jednanie, a samozrejme aj myslenie naprostej väčšiny súčasnej populácie je dokonalým obrazom ľudsky nedôstojného, fatálneho nezvládania tejto energie. Je totiž veľmi smutné vidieť na každom kroku, ako sa tento dar, ktorý mali ľudia dôstojným spôsobom ovládať a on im mal slúžiť, stal naopak ich prekliatím a oni jeho otrokmi a služobníkmi.

Všetko samozrejme začína v mysli. Vo veku prebúdzania sa pohlavnej energie dochádza hlavne z nevedomosti a z neznalosti sily a ďalekosiahleho vplyvu nášho myslenia, pod zhubným vplyvom okolia, kamarátov, kníh, filmov a časopisov k zdanlivo neškodným, nečistým myšlienkovým pochodom, ktoré veľmi rýchlo prekročia istú, presne stanovenú hranicu ušľachtilosti a čistoty mysle človeka, doposiaľ ešte správne stojaceho vo stvorení. Podobá sa to ľahkomyseľnému otvoreniu brány všetkej okolitej špine a nízkosti, ktorá následne, ako kalný príval, zaplaví bdelosťou nechránenú myseľ a ovládne ju. Tak sa potom človek, z nevedomosti a z nedostatku sebadisciplíny v myslení, dostane pod vplyv rôznych nízkych prejavov pohlavnej energie, ktoré ho ponižujú a zotročujú, a z ktorými si už nedokáže poradiť.

Ako sa potom tento, človeka nedôstojný stav, prejavuje navonok?

Ak sa pozrieme na svet mužov, tak ten je v tomto smere dokonale otrávený, čo sa neraz prejavuje situáciami, hraničiacimi až zo zvrhlosťou. O ich zotročení, ba priam deštrukcii mysle pohlavnou energiou, svedčia ich slová, záujmy a chovanie. Myslím, že každodenná realita a hoci i len krátky, náhodne vypočutý rozhovor dvoch mužov, bude pre mnohých dostatočným svedectvom, ktoré nepotrebuje ďalšieho komentára.

A čo ženy? Ako bytosti citlivejšie, dokážu veľmi vnímavo vyciťovať nízke záujmy mužov, ktorí v nich vidia predovšetkým objekt svojich zmyselných chúťok. Ale namiesto toho, aby si z úcty k vlastnej dôstojnosti udržiavali odstup od okolitej nízkosti prostredníctvom zachovávania ušľachtilosti myslenia, práve naopak, vychádzajú jej takmer všemožne v ústrety.

Ako? Nebudeme samozrejme hovoriť o tých najvypuklejších príkladoch, ale spomeňme niečo zdanlivo nevinné, čomu v trestuhodnej povrchnosti podlieha väčšina súčasných žien. Ide o takzvanú „módu“, ktorá je najmä v poslednej dobe cielene utváraná tak, aby čo najprovokatívnejším spôsobom odhaľovala ich telo a vystavovala ho na obdiv pohľadom mužov. A tomuto trendu nehanebného obnažovania svojho tela sa ochotne a bez námietok podvoľuje takmer celá ženská populácia. Následný, nízky záujem mužov potom lichotí ich márnivosti, pričom si neuvedomujú, že v skutočnosti ide iba o pošpinenie a výsmech pravej ženskej dôstojnosti.

Ani v tomto prípade nemusíme chodiť po dôkazový materiál príliš ďaleko. Stačí sa iba prejsť po ulici a najmä v letných dňoch budeme žasnúť, čo uvidíme. Vyzývavé oblečenie, ktoré bolo pred pár desaťročiami výsadou neviestok, sa stáva v súčasnosti celkom bežným módnym trendom. Podobné jednanie však nie je nijakým vyzdvihnutím krásy a príťažlivosti modernej ženy, ale iba úbohým a žalostným svedectvom odchýlenia sa ľudstva od hodnôt a kritérií, ktoré sú Zákonmi stvorenia kladené na bytosť zvanú človek. A žiaľ, celospoločenské akceptovanie podobných výstredností strháva národy i celú civilizáciu niekam hlboko nadol, kde sa do popredia záujmov spoločnosti dostavajú iba čisto zvieracie pudy. To však nie je nijakým pokrokom, ako sa nám mnohí snažia nahovoriť, ale posunom späť, na nižšie vývojové stupne ľudstva. A toto kráčanie späť v oblasti morálnej na jednej strane a iba čisto technický pokrok na druhej strane, vytvára čoraz širšiu, ničím nepreklenuteľnú priepasť, do ktorej sa budú musieť zrútiť všetci jednotlivci i celé národy, ktoré sa ešte včas nespamätajú.

Preto ako fanfára a ako nádherný akord, schopný rozozvučať v ľuďoch to najkrajšie, najčistejšie a najušľachtilejšie, znie celým stvorením volanie : Udržujte krb svojich myšlienok čistý, tým založíte mier a budete šťastní!

Živorenie kvôli neschopnosti nadýchnuť sa Svetla

20.05.2024

Tento text odhaľuje podstatu celkovej biedy ľudstva i jednotlivcov. Je ale zároveň návodom, ako sa tejto biedy zbaviť. Ako sa stať spoločenstvom skutočných, pravých a naozaj hodnotných ľudí, ktorí nášmu súčasnému svetu tak fatálne chýbajú. My ľudia žijeme vo svete hmoty. Vo svete najhrubšej hmotnosti, alebo hrubohmotnosti. Podstatu a obmedzenie nášho hrubohmotného [...]

Len pravé dobro prináša naozaj dobro! Žiaľ, takéto dobro chýba

16.05.2024

Jednou zo základných vlastností človeka je, že musí neustále niečo chcieť. Človek nie je schopný ani na okamžik zastaviť vlastné chcenie, pretože je k nemu tlačený vyššou silou, ktorá prúdi univerzom. Je to neviditeľná, neutrálna sila, prúdiaca zhora, ktorá núti všetko živé do neustáleho pohybu. Do pohybu telesného, ako i duševného. Táto neutrálna sila pôsobí [...]

Ľudia! Úbohé bytosti, ovládané svojimi sklonmi

13.05.2024

Všetko, čo na svete jestvuje, môže človek využívať. Môže mať záľubu v mnohých veciach a môže sa im venovať. Nikdy by ale nemal dopustiť, aby ho tieto veci ovládli. Aby sa upriamil iba na ne. Aby ich postavil na prvé miesto a všetko ostatné začal odsúvať na vedľajšiu koľaj. Takýmto spôsobom si totiž, vo vzťahu k svojmu vlastnému duševnému obzoru, zužujeme [...]

Robert Kaliňák

Kaliňák: Po zasadnutí Bezpečnostnej rady predstavia členovia prvé návrhy opatrení

21.05.2024 17:04

Po stredajšom plánovanom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR sa dozvieme, aká je aktuálna situácia po atentáte na Roberta Fica.

Izrael / Vojak / Armáda / Gaza /

Už žiadny priamy prenos z Gazy. Izrael zhabal novinárom kamery

21.05.2024 16:42

Izrael vyzval "národy civilizovaného sveta", aby vystúpili proti žiadosti hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) o vydanie zatykačov na členov vlády.

železnica, cyklotrasa, Poltár, Rimavská Sobota

Tragédia na železničnej stanici v Nitre, o život prišiel 16-ročný chlapec

21.05.2024 16:40

Policajná hliadka našla telo bez známok života v blízkosti železničnej trate pod sídliskom Klokočina.

taraba

Taraba avizuje zmeny pri novele zákona o ochrane prírody

21.05.2024 16:27

Novele zákona o ochrane prírody a krajiny sa parlament venuje v skrátenom legislatívnom konaní.

milansupa

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 159
Celková čítanosť: 237807x
Priemerná čítanosť článkov: 1496x

Autor blogu