Založ si blog

Čerpajme silu k vzostupu z prežitia reality Ducha

Myslím, teda som! Tieto slová sú lož! Sú omylom! Kto ich akceptuje, vsádza na falošnú kartu a premrháva svoj život. Stotožňovanie vlastnej súcnosti s rozumom a mysľou je tou najväčšou tragédiou, ktorá nás môže postihnúť.

Iba o tom hovoriť však nepostačuje. Iba slovnou argumentáciou nie je možné ľudí o tom presvedčiť. Preto tento text nebude o slovnej argumentácii. Nebude o tom, ako to vysvetliť, ale o tom, ako to prežiť. Ako môže každý z nás sám v sebe prežiť, že naša súcnosť stojí vyššie, ako rozum. Že naša podstata je rozumu nadradená, a preto svoje najvnútornejšie ja nemáme stotožňovať s mysľou a rozumom, ale jedine so svojou pravou, vyššou, duchovnou podstatou.

Každý človek môže sám v sebe zažiť a prežiť duchovný dotyk s Pravdou bytia a z toho môže potom neustále čerpať silu k svojmu duchovnému vzostupu. Otázka, ktorá trápi mnohých, a síce, či existuje Boh, sa mu bude zdať bezpredmetná a nepotrebná, pretože jasnú a vyčerpávajúcu odpoveď na ňu dostane vo svojom vlastnom vnútornom prežití.

V Posolstve Grálu sa v úvodných kapitolách všetkým odporúča, aby vnútorne prežili existenciu duchovnej súcosti bytia. Celkom konkrétne sa v kapitole „Prebuďte sa“ píše: „Pravda zostáva stále rovnaká, nemení sa, veď je večná. A pretože je večná, nebude ju nikdy možné skutočne a čisto pochopiť pozemskými zmyslami, ktoré poznajú iba zmenu tvarov.

STAŇTE SA PRETO DUCHOVNÝMI! OSLOBOĎTE SA OD VŠETKÝCH POZEMSKÝCH MYŠLIENOK A ZÍSKATE PRAVDU, budete v Pravde, aby ste sa v nej kúpali, trvale ožiarení jej čistým Svetlom, lebo vás plne obklopí. BUDETE V NEJ PLÁVAŤ, LEN ČO SA STANETE DUCHOVNÝMI. Potom sa už viac nebudete namáhavo učiť vedám, nebude potrebné báť sa omylov, pretože na každú otázku budete mať už vopred odpoveď v samotnej Pravde. Ba nebudete mať už žiadne otázky, pretože viete a chápete všetko, BEZ TOHO, ŽE BY STE POTREBOVALI MYSLIEŤ, pretože váš duch bude žiť v čistom Svetle a Pravde.“

„BEZ TOHO, ŽE BY STE POTREBOVALI MYSLIEŤ!“

Tieto slová hovoria o tom, že prežiť Pravdu Ducha vo svojom vnútri môžeme vtedy, keď sa staneme duchovnými. A to tak, že sa zbavíme všetkých pozemských myšlienok, pretože na Pravdu Ducha je možno siahnuť jedine tak, že odsunieme bokom myslenie.

Naše stotožnenie s myšlienkami a mysľou tvorí bariéru, ktorá nám znemožňuje prežívať Pravdu Ducha. Ak ale túto bariéru prekonáme a dostaneme sa mimo dosah pozemských myšlienok, staneme sa duchovnými a prežijeme Pravdu Ducha.

V úplne prvej kapitole Posolstva Grálu sa v jej závere píše: „Jasavo sa potom vznesie váš duch do výšky a s plesaním pocíti nesmiernu lásku Otcovu, KTORÁ NEPOZNÁ ŽIADNYCH HRANÍC POZEMSKÉHO ROZUMU. Konečne poznáte, že ste jej časťou. Chopte sa jej bez námahy a úplne, spojte sa s ňou a získavajte tak denne, v každú hodinu novú silu ako dar, ktorý vám učiní vzostup zo zmätku samozrejmý.“

Vnútorne v sebe prežiť realitu Ducha! Realitu Pravdy! Ako toho dosiahnuť?

Predstavme si slnečný deň a jasnú oblohu bez jediného mráčka. Takéto dni vyvolávajú radosť, optimizmus a chuť do života. A potom si predstavme oblohu, zatiahnutú ťažkými búrkovými mrakmi. Takéto dni vyvolávajú u mnohých depresívne nálady.

Avšak realita je taká, že v skutočnosti slnko radostne svieti na jasnej oblohe neustále. Len obloha, zatiahnutá mrakmi, tvorí prekážku medzi nami a večným, optimistickým jasom slnka.

No a úplne rovnako je to aj s našou mysľou a v nej neustále plynúcimi myšlienkami, podobajúcimi sa ťažkej oblačnosti.

Oblaky, čiže myšlienky a myseľ, ak sa s nimi stotožňujeme, ak s nimi komunikujeme, ak ich rozvíjame a neustále sa nimi zaoberáme, nám budú vždy znemožňovať vnímať radostný jas slnka nad nimi. Čiže to duchovné, čisté, radostné a optimistické, nachádzajúce sa nad mysľou.

Ako je ale možné dokázať, aby sa oblaky rozplynuli a naše vnútro zaplavil jas radostného Svetla?

Je to možné tak, že prestaneme s myšlienkami komunikovať. Že si ich prestaneme všímať a prestaneme na ne zameriavať svoju pozornosť. Budeme ich iba pozorovať a nedáme sa do nich vťahovať.

A pretože plynúce myšlienky v nás nenájdu partnera ku komunikácii, akým sme boli doposiaľ, začnú nepovšimnuté plynúť preč a začnú sa rozplývať. A zrazu ťažké mračná mysle, pod ktorými sme žili v domnení, že to tak má byť, začnú čoraz viacej rednúť a spomedzi ne začne tu a tam presvitať žiarivé slnko a jasná obloha. Až sa nakoniec stane, že sa mraky myšlienok celkom stratia a v našom vnútri prežijeme večne radostný jas reality Ducha.

Táto realita je tu stále! Je stále v nás, iba nám kontakt s ňou ustavične zastierajú mračná našich myšlienok. Ak sa ale dokážeme stať duchovnými, prostredníctvom oslobodenia sa od všetkých pozemských myšlienok, ako je to naznačené v Posolstve Grálu, zažiari v našom vnútri Svetlo.

Je však ešte aj iný spôsob, ako v sebe prežiť realitu Ducha. Je ním modlitba. Ale pozor! Modlitba! Nie prosba! To sú dve rozdielne veci.

Modlitba je radostnou chválou, vďakou a velebením Pána. Základom pravej modlitby je silný cit. Cit radosti a vďaky z toho, keď sa nám v živote niečo vydarí, alebo prežijeme niečo krásne. Trebárs hoci len krásne ráno a krásny deň.

Modlitba je odovzdanie seba samého. Je to odovzdanie sa Pánovi. Celý a bez výhrad. Je to rozprestretie nášho ducha pri nohách Božích v oddanosti, chvále a vďake za všetko, čo nám dáva vo svoje veľkej Láske.

V Posolstve Grálu sa píše: „Vy úbohí ľudia, kiež by ste sa dokázali aspoň správe modliť. Skutočne modliť! Aké bohaté by bolo vaše bytie. Lebo v modlitbe je najväčšie šťastie, ktorého sa vám môže dostať. Vynesie vás do nezmerných výšok a oblažujúci cit šťastia bude vami prúdiť. Ľudia, kiež by ste sa dokázali modliť. Toto vám prajem.“

Takýto je teda druhý spôsob, ako v sebe prežiť realitu Ducha. A to prostredníctvom vrúcnej citovej modlitby vďaky a chvály. V rozprestretí našej duše pred Pánom vo vďačnosti a bázni. Prostredníctvom takejto modlitby sme schopní preraziť mračná rozumovej obmedzenosti, vzlietnuť k výšinám Ducha a zažiť šťastie a Svetlo.

Osobné vnútorné prežitie reality Ducha je niečím, čo tvorí základ duchovného vzostupu. Niečím, čo nás vnútorne presviedča o Pravde Ducha, žiariacej vo večnom radostnom jase nad pozemskou mysľou, ustavične ponorenou do myšlienok. Z tohto prežitia máme čerpať silu k duchovnému vzostupu. Silu k tomu, aby sme sa stávali čoraz lepší, čistejší, láskavejší a spravodlivejší. Aby sme čoraz dokonalejšie poznávali stvorenie a v ňom sa prejavujúcu Pánovu Vôľou, a aby sme sa s ňou snažili žiť v čoraz väčšom súlade.

Ak v sebe vnútorne prežijeme realitu Ducha, toto všetko sa nám stane úplne samozrejmé. Toto všetko sa pre nás stane prirodzené, pretože už ani nebudeme môcť jednať inak. Preto sa o týchto skutočnostiach píše úplne na začiatku Posolstva Grálu, čiže na začiatku našej duchovnej cesty.

Živorenie kvôli neschopnosti nadýchnuť sa Svetla

20.05.2024

Tento text odhaľuje podstatu celkovej biedy ľudstva i jednotlivcov. Je ale zároveň návodom, ako sa tejto biedy zbaviť. Ako sa stať spoločenstvom skutočných, pravých a naozaj hodnotných ľudí, ktorí nášmu súčasnému svetu tak fatálne chýbajú. My ľudia žijeme vo svete hmoty. Vo svete najhrubšej hmotnosti, alebo hrubohmotnosti. Podstatu a obmedzenie nášho hrubohmotného [...]

Len pravé dobro prináša naozaj dobro! Žiaľ, takéto dobro chýba

16.05.2024

Jednou zo základných vlastností človeka je, že musí neustále niečo chcieť. Človek nie je schopný ani na okamžik zastaviť vlastné chcenie, pretože je k nemu tlačený vyššou silou, ktorá prúdi univerzom. Je to neviditeľná, neutrálna sila, prúdiaca zhora, ktorá núti všetko živé do neustáleho pohybu. Do pohybu telesného, ako i duševného. Táto neutrálna sila pôsobí [...]

Ľudia! Úbohé bytosti, ovládané svojimi sklonmi

13.05.2024

Všetko, čo na svete jestvuje, môže človek využívať. Môže mať záľubu v mnohých veciach a môže sa im venovať. Nikdy by ale nemal dopustiť, aby ho tieto veci ovládli. Aby sa upriamil iba na ne. Aby ich postavil na prvé miesto a všetko ostatné začal odsúvať na vedľajšiu koľaj. Takýmto spôsobom si totiž, vo vzťahu k svojmu vlastnému duševnému obzoru, zužujeme [...]

SR NRSR 12. schôdza zasadnutie BAX

Upokojiť atmosféru a neeskalovať! Aká je cesta k zmiereniu po atentáte?

21.05.2024 19:00

Zhodne odsudzujeme tých, ktorí cez atentát mobilizujú proti druhému táboru, či tých, ktorí ho ticho schvaľujú. Nájdeme (ďalšie) riešenia? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

NRSR, parlament, poslanci

Poslanci schválili rozsiahle zmeny v zákone o Fonde na podporu umenia

21.05.2024 18:22

O poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia bude po novom rozhodovať rada fondu.

medveď

Pre výskyt medveďa sa bude po novom vyhlasovať mimoriadna situácia. Parlament schválil aj riešenia na jeho elimináciu

21.05.2024 18:03

Poslanci Národnej rady prijali zrýchlene novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj o novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Kaliňák, Šutaj Eštok,  Gašpar

Otázka komplicov atentátnika je otvorená. Jeho profil na Facebooku vymazala Meta, ale obsah bol podľa Šutaja Eštoka zmazaný skôr

21.05.2024 17:34, aktualizované: 19:07

Polícia naďalej pracuje aj s verziou, že atentátnik mal komplicov. Naznačil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

milansupa

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 159
Celková čítanosť: 237872x
Priemerná čítanosť článkov: 1496x

Autor blogu