Založ si blog

Chýba pravá láska ku Kristovi! Preto ho vôbec nepoznáme!

Pojem kresťan je odvodený od slova Kristus. Znamená stúpenec Krista, alebo ten, kto miluje a uctieva Krista.

Ako sa ale má táto láska a toto uctievanie správne prejavovať?

V prvom rade tak, že sa snažíme správne porozumieť slovám Pána Ježiša Krista. Že sa snažíme o správne pochopenie jeho učenia v takom zmysle, v akom ho Mesiáš sprostredkoval ľudstvu. Nie tak, ako si ho ľudia prispôsobili a chcú oni sami vnímať, aby to vyhovovalo ich predstavám a ich pohodlnosti. Lebo my ľudia máme tendenciu prispôsobovať si všetko na svoj vlastný obraz. Tak, aby to predovšetkým nám vyhovovalo.

A žiaľ, podobným spôsobom bolo skrivené a skreslené aj Slovo Spasiteľa. A nie len ono! Aj celý jeho život od začiatku až do konca. To, čo dnes vnímame a považujeme za pravdu o Kristovi je len mýtus. Sú to len ľudské predstavy. Začína to nepoškvrneným počatím, ktoré bolo úplne iné. Pokračuje to nesprávnym vnímaním jeho zázrakov a vrcholom všetkého je absolútne nesprávne pochopenie jeho smrti na kríži, ako i charakteru jeho zmŕtvychvstania.

Všetko toto bolo iné, než sa dnes domnievame. Všetko toto je skreslené a chybné. Skreslené a chybné je zároveň aj mnohé z toho, čo Spasiteľ učil. Roztrpčenie Pána nad nechápavosťou ľudí a nad ich tendenciou prispôsobovať si všetko podľa seba je zaznamenané aj v evanjeliách, keď hovorí svojim učeníkom: „Ešte aj vy mi nerozumiete?“

Pán Ježiš prišiel z Božej nádhery na našu temnú zem, plnú hriešnosti a zla, aby nám aj za cenu svojho nesmierneho utrpenia priniesol Sväté Slovo, ukazujúce cestu k našej záchrane a spáse, ku ktorej musíme dôjsť, ak sa rozhodneme podľa Pánových slov žiť. Ak budeme v súlade s jeho slovami myslieť, cítiť, hovoriť a jednať.

Avšak najzákladnejším predpokladom toho je, aby sme Pánovo Slovo prijímali v správnom výklade. Teda presne tak a v tom zmysle, ako nám bolo dané Spasiteľom. A tiež aby sme správne chápali kľúčové body jeho života, akými sú jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Toto je prvoradou povinnosťou každého správneho kresťana! Je to základná povinnosť každého, kto sa považuje za stúpenca Krista.

O to, aby mohli kresťana ďalekej budúcnosti splniť svoju základnú povinnosť sa postaral Spasiteľ tým, že zasľúbil príchod Ducha Pravdy, ktorý má kresťanský svet uviesť do plnej Pravdy. Do plnej Pravdy o charaktere nepoškvrneného počatia, o zázrakoch, o smrti na kríži, o zmŕtvychvstaní a o učení Pána Ježiša Krista.

Spasiteľ sveta totiž jasnozrivo predpokladal, že ľudia, verní svojej povahe, budú počas stáročí prispôsobovať jeho učenie i celý jeho život svojim vlastným predstavám a svojej vlastnej duchovnej pohodlnosti. A preto v dobe najväčších zmätkov a najväčšej miery pokrivenia všetkého, čo súvisí s Mesiášom, má prísť Pánom Ježišom zasľúbený Duch Pravdy, aby všetko uviedol na správu mieru. Aby ľuďom znovu sprístupnil cestu k spáse, zasypanú ich vlastnou vinou.

V Slove Posolstva Grálu, prinesenom Kristom zvestovaným Duchom Pravdy, sa úplne na začiatku píše: „Kto sa nenamáha, aby Pánovo Slovo správne pochopil, ten sa previňuje!“

Je maximálne trestuhodné, keď k nám prišiel Kristus až od Otca nebeského, aby nám priniesol jeho Slovo, za ktoré obetoval svoj život a my sa toto Sväté Slovo vôbec nesnažíme poznať v jeho pravom význame. Toto nie je láska ku Kristovi, ale trestuhodná ľahostajnosť voči nemu! Toto je hlboké ľudské previnenie presne tak, ako sa píše na začiatku Diela Ducha Pravdy.

Je najvyšší čas, aby kresťania i celý kresťanský svet prejavil skutočnú lásku ku Kristovi a nie len lásku k svojim vlastným predstavám o ňom, o jeho učení a o jeho živote. Je najvyšší čas na dôkladné prehodnotenie pohodlných tradičných výkladov, na ktoré sme si zvykli, ale ktoré žiaľ v mnohých veciach vôbec nekorešpondujú s Pravdou. So skutočnou Pravdou o Kristovi tak, ako to od Spasiteľa dostal za úlohu zvestovať Duch Pravdy, aby uviedol ľudstvo a kresťanstvo do plnej Pravdy.

Každý, kto naozaj miluje Krista, by mal nahliadnuť do Posolstva Ducha Pravdy a podrobiť ho svojmu vlastnému skúmaniu. Mal by ho preskúmať s otvorenou dušou, s otvoreným citom a mysľou, aby sám, na základe svojho vlastného skúmania zistil, či je to naozaj niečo, čo je skutočne hodné Pánom Ježišom zvestovaného Ducha Pravdy. Aby sám v sebe precítil a odvážne preskúmal, či sa to naozaj zachvieva v Pravde. Či bude veriť aj naďalej tradičným výkladom, alebo uverí Slovu Ducha Pravdy, zbavenému všetkých ľudských omylov a pokrivení.

Je dôležité, aby sa nikto v tomto smere nespoliehal na žiadne autority a na ich kompetentné posúdenie, ale aby si každý našiel čas preskúmať to sám za seba a sám v sebe. Lebo v konečnom dôsledku vždy ponesie zodpovednosť iba každý sám za seba.

Kto sa prikláňa k názorom iných bez toho, že by všetko sám vážne skúmal, prenecháva zodpovednosť za seba a svoj osud na iných. Ľudia by si už konečne mali uvedomiť, že slepá dôvera v takzvaných odborníkov a ich názory nás môže priviesť do nešťastia. Do nešťastia duchovného i fyzického. Napríklad tak, ako keď duchovní odborníci židovského národa neboli schopní spoznať v Pánovi Ježišovi očakávaného Mesiáša, dali ho zavraždiť, a tým uvrhli celé ľudstvo do ťažkej karmy. Alebo tak, ako napríklad odborníci dnešnej doby hnali ľudí nasilu do očkovania počas pandémie a terorizovali ich absurdnými pandemickými opatreniami, pričom mnohí dôverčiví ľudia na to dnes trpko doplácajú.

Žiadnym takzvaným odborníkom sa v nijakej dobe neoplatí slepo dôverovať a do ich rúk zverovať svoj osud! Či už duchovný, alebo fyzický.

Zo všetkého najviac sa oplatí dôverovať iba samému sebe! Svojmu vlastnému cíteniu, svedomiu a intuícii! Držme sa ich a vždy si nájdime čas dôležité veci vážne a samostatne skúmať.

Pán Ježiš Kristus si našiel čas, aby ku nám prišiel na zem a zvestoval nám Sväté Slovo jeho Otca. A preto by si každý z nás mal nájsť čas, aby toto Slovo chápal čistým spôsobom tak, ako nám bolo prinesené, a nie tak, ako ho vedome, alebo nevedome skrivili ľudia.

Kto si však tento čas nie je ochotný nájsť a túto námahu vynaložiť, nezaslúži si nič iné, ako práve tú pokrivenosť a tie zásadné omyly, ktoré mu sprostredkovávajú súčasné kresťanské cirkvi. Takýto človek sa musí uspokojiť s nesprávnymi a pokrivenými výkladmi dnešných kresťanských cirkví, ktoré v skutočnosti v mnohých veciach zatarasujú pravú cestu ľudskému duchu k Svetlu.

Živorenie kvôli neschopnosti nadýchnuť sa Svetla

20.05.2024

Tento text odhaľuje podstatu celkovej biedy ľudstva i jednotlivcov. Je ale zároveň návodom, ako sa tejto biedy zbaviť. Ako sa stať spoločenstvom skutočných, pravých a naozaj hodnotných ľudí, ktorí nášmu súčasnému svetu tak fatálne chýbajú. My ľudia žijeme vo svete hmoty. Vo svete najhrubšej hmotnosti, alebo hrubohmotnosti. Podstatu a obmedzenie nášho hrubohmotného [...]

Len pravé dobro prináša naozaj dobro! Žiaľ, takéto dobro chýba

16.05.2024

Jednou zo základných vlastností človeka je, že musí neustále niečo chcieť. Človek nie je schopný ani na okamžik zastaviť vlastné chcenie, pretože je k nemu tlačený vyššou silou, ktorá prúdi univerzom. Je to neviditeľná, neutrálna sila, prúdiaca zhora, ktorá núti všetko živé do neustáleho pohybu. Do pohybu telesného, ako i duševného. Táto neutrálna sila pôsobí [...]

Ľudia! Úbohé bytosti, ovládané svojimi sklonmi

13.05.2024

Všetko, čo na svete jestvuje, môže človek využívať. Môže mať záľubu v mnohých veciach a môže sa im venovať. Nikdy by ale nemal dopustiť, aby ho tieto veci ovládli. Aby sa upriamil iba na ne. Aby ich postavil na prvé miesto a všetko ostatné začal odsúvať na vedľajšiu koľaj. Takýmto spôsobom si totiž, vo vzťahu k svojmu vlastnému duševnému obzoru, zužujeme [...]

SR NRSR 12. schôdza zasadnutie BAX

Upokojiť atmosféru a neeskalovať! Aká je cesta k zmiereniu po atentáte?

21.05.2024 19:00

Zhodne odsudzujeme tých, ktorí cez atentát mobilizujú proti druhému táboru, či tých, ktorí ho ticho schvaľujú. Nájdeme (ďalšie) riešenia? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

NRSR, parlament, poslanci

Poslanci schválili rozsiahle zmeny v zákone o Fonde na podporu umenia

21.05.2024 18:22

O poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia bude po novom rozhodovať rada fondu.

medveď

Pre výskyt medveďa sa bude po novom vyhlasovať mimoriadna situácia. Parlament schválil aj riešenia na jeho elimináciu

21.05.2024 18:03

Poslanci Národnej rady prijali zrýchlene novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj o novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Kaliňák, Šutaj Eštok,  Gašpar

Otázka komplicov atentátnika je otvorená. Jeho profil na Facebooku vymazala Meta, ale obsah bol podľa Šutaja Eštoka zmazaný skôr

21.05.2024 17:34, aktualizované: 19:07

Polícia naďalej pracuje aj s verziou, že atentátnik mal komplicov. Naznačil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

milansupa

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 159
Celková čítanosť: 237870x
Priemerná čítanosť článkov: 1496x

Autor blogu