Založ si blog

Prepnime sa do módu dávania! Žime v harmónii s univerzom!

Viete na čo slúži vesmír a v širšom poňatí i celé stvorenie? Je to obrovská škola! Je to obrovský priestor, určený na to, aby všetko čo v ňom žije rástlo, vyvíjalo sa a dozrievalo smerom nahor. Aby to bolo čoraz vedomejšie, zrelšie a dokonalejšie. Či už rastlina, zviera, alebo človek.

Jednoducho vyjadrené, stvorenie slúži k vzostupu vedomia v telách všetkých živých bytostí, žijúcich vo stvorení. Na zemi i v jemnejších úrovniach nad ňou jestvujú bytosti rôznych úrovní vedomia a účelom ich existencie je, aby ich vedomie stále rástlo, rozširovalo sa a zdokonaľovalo sa.

Každý človek, prebývajúci vo stvorení to má vedieť, pretože jeho úlohou je podporovať všetko, čo vedie ku vzostupu vedomia. Jeho úlohou a poslaním je podporovať každého, kto sa snaží smerovať k Svetlu a k Bohu.

Človek, ktorý toto vie a o toto sa snaží, žije v harmónii so stvorením. Žije v súlade s jeho účelom a napĺňa ho. Tým sa včleňuje do všeobsiahleho princípu pomáhajúcej lásky. Včleňuje sa do princípu vzájomnej podpory a pomáhania si na na ceste k Svetlu.

Svojim čistým, dobrosrdečným a podporujúcim dávaním však aj on sám dostáva, pretože nadobúda a upevňuje si svoje vlastné spojenie so Svetlom. Skrze jeho osobný súlad s účelom a harmóniou stvorenia k nemu prúdia všetky povzbudzujúce sily univerza, aby ho za jeho láskyplnosť k iným obklopili láskyplnou pomocou a niesli nahor, do kráľovstva Ducha. Takýmto spôsobom sa človek začleňuje do veľkého kolobehu dávania a brania, prinášajúceho požehnanie všetkým, ktorí sa rozhodli dávať, pretože sa zaradili do kolobehu Božej Láskyplnosti.

Dávaj a bude ti dané! Praj a bude ti dopriate!

Je to celé neuveriteľne prosté a jednoduché! Čím viac budeme ctiť svojich blížnych a prejavovať im všestrannú pomáhajúcu lásku, tým viac bude dané aj nám samotným a bude sa nám dariť po všetkých stránkach. Zákony vesmíru sa o to postarajú.

Jedinou podmienkou je, aby človek vyvinul dostatočne živý pohyb a dostatočné živé úsilie smerom k ochote dávať a pomáhať. Čím viac vyvinieme v tomto smere svojho vlastného úsilia, tým viac Pánovej Lásky bude prúdiť k nám samotným, a tým viac sa budú rozvíjať naše duchovné schopnosti i naše duchovné poznanie.

V osobnom, pomáhajúcom snažení človeka, nasmerovaného k iným ľuďom je úplne všetko! Je v ňom súlad s účelom a s harmóniou stvorenia. Je v ňom správne, láskyplne pomáhajúce nastavenie voči blížnym. Je v ňom vlastný duchovný rast, podmienený ochotou dávať. A je v ňom Božie požehnanie, ktoré na základe tohto všetkého prúdi k človeku a nesie ho na anjelských krídlach do kráľovstva nebeského.

Každý si v tom môže a má nájsť svoje vlastné miesto. Každý si má podľa svojich možností a schopností nájsť svoj vlastný spôsob dávania a pomoci blížnym. Musíme sa iba naladiť a prepnúť do modu dávania. Dávania z radosti a lásky, v snahe spôsobiť radosť iným, alebo im pomôcť.

A pretože v živote na zemi treba nie len duchovnú pomoc, ale aj pomoc materiálnu, môžeme pomáhať a dávať jedným i druhým spôsobom. Lebo aj to materiálne je dôležité, aby duch človeka mohol na zemi harmonicky napredovať.

Ako konkrétne na to?

Ukážme si jednoduchý spôsob, akým môžeme premeniť celý svoj život v jedno veľké dávanie.

Väčšina ľudí chodí do práce. V práci robia niečo, čo je potrebné pre spoločnosť, čiže pre ostatných ľudí.

Avšak skutočnosť, že svojou prácou prinášame dobro a prospech iným ľuďom, nie je verejnosťou vnímaná ako prioritná. Nie je to vnímané, ako hlavný zmysel našej práce. Možnosť začleniť sa takýmto spôsobom a takýmto vnútorným naladením do harmónie stvorenia nie je ľuďmi docenená. Nevnímajú ju a nevyužívajú ju, pretože nie sú schopní prepnúť sa do módu dávania. Pretože nie sú schopní urobiť jednoduchý posun vo vedomí, prostredníctvom ktorého by sa vykonávaním vlastného zamestnania včlenili do harmónie stvorenia. Do požehnaného princípu dávania a pomáhajúcej lásky.

A pritom je to tak nesmierne jednoduché, ako prepnúť vypínač z jednej polohy do druhej.

Vypínač väčšiny ľudí je prepnutý na branie. Na to, že svoju prácu vnímajú prioritne len ako zdroj vlastnej obživy a vlastného príjmu. Kto má väčšie šťastie a práca ho aj baví, nachádza v nej priestor pre vlastnú seba realizáciu a vlastné uplatnenie.

Všimnime si však, že vždy ide v prvom rade o prospech seba samého. Ja a môj vlastný prospech! Toto je základný vzťah väčšiny ľudí k svojej práci. Takýto postoj ich však vyčleňuje z harmónie stvorenia. Sú ním v nesúlade s hlavným účelom stvorenia. Takýto postoj ich odpája od Svetla a od požehnania Božej Láskyplnosti, pretože centrom pozornosti jedinca je on sám a nie jeho snaha dávať, pomáhať a byť užitočný druhým.

Prepnime preto už raz konečne vypínač do správnej polohy! Prestaňme toľko myslieť sami na seba a začnime viac myslieť na iných! Na to, ako im pomáhať a ako ich podporovať. Na to, ako ich nasmerovať na cestu k pravej radosti a k Svetlu.

Urobme jednoduchý posun vo svojom vedomí a začnime vnímať vlastnú prácu v zamestnaní ako dávanie. Ako naše osobné dávanie niečoho užitočného v prospech celku, spoločnosti a ľudí okolo nás. Dar, výsadu a možnosť dávať postavme vo svojom vnútri na prvé miesto! Urobme z toho prioritu!

Nemusíme vôbec meniť zamestnanie. Stačí iba správnym spôsobom zmeniť svoj vnútorný postoj k nemu a týmto jednoduchým, ale zásadným posunom vo svojom vedomí sa postavíme do harmónie so stvorením. Postavíme sa do súladu so vznešeným princípom dávania a v zákonitom spätnom účinku budeme potom môcť my sami dostávať. Bude sa nám dostávať požehnanie Pána a bude sa nám i pozemsky dariť.

Všetko máme vo svojich rukách! Všetko je v našej hlave! Všetko je iba v postoji, aký zaujmeme! Všetko je skryté v jednoduchom prepnutí vypínača našej osobnosti do módu dávania. Do módu podpory a pomoci iným.

Urobme tento posun vo vedomí! Je to iba na nás! Je iba na nás, či budeme stále žiť tak, ako doposiaľ, alebo sa včleníme do harmónie stvorenia, ktoré nás okamžite obklopí všetkými svojimi pomocami a vyzdvihne nás k Svetlu.

A kto trebárs nemôže dávať svojim zamestnaním, môže určite dávať niečím iným a nejako inak. Ak dávať chce, svoj vlastný, osobný spôsob si vždy určite nájde.

O prítomnosti, ktorá je minulosťou a o budúcnosti, ktorá sa stáva prítomnosťou

22.07.2024

Tento text je zásadný, pretože jasne vysvetľuje veľké vesmírne dianie, ktorého sme účastní, a ktoré v jeho vývoji už nič nezastaví. Aby sme pochopili časové prelínanie minulosti, prítomnosti a budúcnosti tohto diania, priblížme si to na príklade dejov vo vesmíre. Predstavme si hviezdu, vzdialenú od nás 10 svetelných rokov. Jeden svetelný rok predstavuje vzdialenosť, [...]

Duchovný pohľad na akčné filmy, plné násilia

19.07.2024

Ten, kto pozerá filmy plné násilia a agresivity je sám násilníkom a zločincom? Prečo? Lebo vo svojom vnútri citovo prežíva niečo veľmi podobného, ako keby sa zobrazovaného násilia a agresivity zúčastňoval naživo a osobne. Dejom filmu býva totiž nebadane vťahovaný do jeho spolu prežívania. No a toto jeho osobné citové prežívanie násilia je súčasťou, je ohnivkom [...]

O výnimočnosti súčasného života na zemi

15.07.2024

Tisíce duší v záhrobí prosili o milosť narodiť sa dnes na zemi, pretože takáto výnimočná doba tu ešte nikdy nebola počas celého vývoja ľudstva. Duchovne živšie duše v záhrobí si uvedomili, že by im bolo treba ešte mnoho pozemských životov na to, aby dokázali odčiniť a odpykať svoje previnenia voči blížnym, ktoré zauzlili ich osudové vlákna. V súčasnosti je to [...]

medveď hnedý

Medveď v Šútove zaútočil na cyklistu, previezli ho do nemocnice

24.07.2024 22:15

Od začiatku roka do 1. júla eviduje Štátna ochrana prírody 793 hlásení o výskyte a strete medveďa s človekom.

Russia Ukraine Moscow Mood

Moskva láka svojich mužov na front. Za akú odmenu ich chce vidieť bojovať proti Ukrajincom?

24.07.2024 19:00

Rusko má zjavne problém s náborom mužov, ktorí sú ochotní zapojiť sa do invázie. Moskovský starosta oznámil, že mesto im ponúka vysokú prémiu.

Taraba, dúhová vlajka, lgbti

Dúhová vlajka so štátnym znakom? Taraba podal trestné oznámenie za hanobenie zástavy. Odborník: Taký trestný čin neexistuje

24.07.2024 19:00

Prípravu zákona v tejto súvislosti už avizoval aj predseda SNS Andrej Danko.

rokovanie vlády, Robert Fico,

Fico: Odporúčania EK nezohľadňujú mnohé opatrenia prijaté koalíciou. Susko: Správa je nevyvážená až zavádzajúca

24.07.2024 18:13, aktualizované: 20:51

Vo svojom stanovisku Fico zdôraznil, že príslušné rezorty budú s EK viesť ďalší dialóg.

milansupa

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 177
Celková čítanosť: 270144x
Priemerná čítanosť článkov: 1526x

Autor blogu