Založ si blog

Len o bohatstvo duše neprídeme nikdy! Všetko ostatné stratíme!

Existují věci trvalého charakteru, které zůstanou naším vlastnictvím navždy. A existují věci dočasného charakteru, které jsou naším vlastnictvím jen dočasně. Je proto logické a pochopitelné, že bychom se měli přednostně usilovat o věci trvalého charakteru. Měli bychom si je vážit a chápat jejich cenu. A zejména, měli bychom si být vědomi toho, že věci přechodného charakteru jsou ve skutečnosti až druhořadé, a proto je nelze přeceňovat.

O co konkrétně jde? Co je z hlediska naší duše, tedy z hlediska naší skutečné osobnosti trvalé, a co jen dočasné?

Všechno, co vnitřně hluboce procítíme a prožijeme je to trvalé, co navždy zůstane naším majetkem. A naopak vše, co jsme se naučili, co známe, co víme a o čem jsme četli nutně ztratíme po své smrti.

To, co vnitřně prožijeme a procítíme je totiž v citu spojeno s naším duchem. Naše poznatky a znalosti jsou však spojeny s našem rozumem. Rozum je produktem mozku a mozek je produktem hmoty. A všechno hmotné je jen dočasné, protože věci hmotné vznikají a zanikají. Vznik a zánik jsou totiž základní vlastnosti hmoty. Proto nutně zanikne i všechno to, co je spojeno s rozumem a mozkem. Všechno to, co jsme prostřednictvím nich nabyli.

Náš duch však pochází z Ducha! Z Ducha Božího, který je věčný. A proto také vše, co je spojeno s duchem, je věčné a trvalé. Nepomine to a zůstane to naším trvalým majetkem i tehdy, když ztratíme své fyzické tělo a spolu s ním mozek, rozum a vše jimi nabyté.

Uveďme si konkrétní příklady. Zkusme si vzpomenout, co všechno jsme se učili na základní škole, kam jsme chodili dlouhá léta. Vzpomeneme si jen na velmi málo věcí, protože škola je spojná s učením a učení je záležitostí rozumu.

Přece si však ze základní školy na něco vzpomeneme. Bude to však vždy něco, co jsme dokázali hluboce vnitřně prožít a procítit. Čili něco, co se skrze cit dotklo naší duše a našeho ducha. To v nás vyvstane jasné a svěží dokonce i po mnoha letech. A to si také odneseme spolu se sebou na takzvaný druhý svět jako trvalý a neodlučitelný majetek naší duše.

Vezměme si například lásku. Lásku k někomu, nebo k něčemu. Lásku k partnerovi, nebo k partnerce. Ale může to být také láska ke zvířeti, láska k přírodě, láska k hudbě, nebo celkově k umění a podobně. Jakákoli láska je vždy spojena s citem a s hlubokým vnitřním citovým prožíváním. A jak již bylo zmíněno, citová prožití se dotýkají našeho ducha, a tím se stávají naším trvalým majetkem.

Jako zásadní skutečnost bychom si proto měli uvědomit, že vše co je prožité a procítěné má velký význam z hlediska věčnosti. Co je naučeno a poznáno, čili uchopeno rozumem, má význam jen z hlediska tohoto našeho konkrétního pozemského života. Má to význam pro naši fyzickou a materiální existenci.

Nejde zde o dehonestování a podceňování rozumu, protože rozum má obrovský význam pro usnadnění naší fyzické existence. Na druhé straně však rozum a vše, co s ním souvisí, nesmí být přeceňováno a stavěno mnohem výše, než je zdravé tak, jak se to žel děje v současnosti.

Lidé by měli chápat tyto skutečnosti a měli by si podle toho upravit priority ve svém životě. Měli by po správnosti dávat důraz především na to, co je věčné. A naopak, nepřeceňovat to, co je jen dočasné.

A mluvíme-li o věčnosti a o věčných pokladech, které nám nikdo nevezme, není možné obejít existenci Stvořitele, jako ústředního nositele věčnosti. S existencí Stvořitele souvisí všechny náboženské systémy na naší planetě. Jejich cílem je budování vztahu ke Stvořiteli a nalezení spojení s Ním a s Jeho Světlem. Na základě všech, dosud uvedených skutečností je jasné, že cesta k Nejvyššímu vede pouze přes cit. Přes hluboké citové prožívání naší víry. Pouze toto otevírá cestu vzhůru.

Pokud bychom například znali celou Bibli naprosto dokonale, nebo dokonce nazpaměť, z hlediska věčnosti by nám to nebylo nic platné, protože by to bylo jen věcí rozumu. Dokážeme-li však v srdci, v duši a v citu hluboko v sobě prožít například klíčové pravdy z evangelií, jedině takovéto prožití je nám schopno otevřít cestu vzhůru. A totéž platí také o Poselství Syna Člověka, který přišel na zemi z Vůle Boží, aby dokonalou znalost Jeho Vůle, jakož i ostatních, pro lidi nejpotřebnějších duchovních znalostí zprostředkoval světu ve svém Poselství Grálu.

Bible a Poselství Grálu jsou díla duchovní. Jsou určeny duchu člověka, a proto lze jejich obsah a smysl správně pochopit pouze přes cit. Pouze prostřednictvím citového prožívání. Ne tak, že je budeme jen číst, jako ledajakou jinou knihu, ale tak, že je budeme prožívat. Že budeme prožívat a vnitřně prociťovat věčné pravdy a duchovní zákonitosti, které jsou v nich obsaženy.

Ale prožívat je v plném rozsahu znamená, že je budeme žít! Že o nich nebudeme jen číst a mluvit, ale budeme se snažit podle nich řídit. Že se stanou součástí našeho života a přejdou nám tak, jak se říká, do krve. Že projevem naší víry v Boha nezůstane například jen chození do kostela a na pobožnosti, ale stane jím celý náš život samotný. Jím a v něm máme prožívat svou víru ve Stvořitele.

Živou víru v Pána máme prožívat prostřednictvím projevování úcty a ohledu k našim bližním. Máme ji prožívat svou snahou o čestnost, spravedlnost, čistotu, harmonii a dobro. A vše, co takovýmto způsobem a v takovéto snaze prožijeme, se stane trvalým a nehynoucím majetkem naší duše, který si odneseme se sebou na druhý svět, a který povede naši duši ke Světlu. Pamatujme proto, že jen věci věčné mají pro nás rozhodující význam.

Je však tragické, když to lidé ignorují a promrhávají svůj život tím, že nadhodnocují věci dočasného charakteru. Studují, vzdělávají se, učí se jazyky, sledují zpravodajství, rozvíjejí si znalosti, čtou a tak dále. Neuvědomují si však, že z toho všeho jim nezbude vůbec nic, neboť o to po své smrti přijdou, protože přijdou o mozek a s ním spojený rozum, ve kterém to bylo všechno shromážděno.

Lidé by proto měli shromažďovat své poklady v nebi a v duchu, prostřednictvím citového prožívání, protože jedině ono je tím, co nám zůstane. A na absolutním vrcholu všeho má stát hluboké vnitřní citové prožívání naší víry v Boha, která se tímto prožíváním stane živá, a proto nám zůstane a povede nás ke Světlu, i když pozemsky zemřeme.

Hodnota rozumu spočívá v usnadnění pozemského života, avšak hodnota života jako takového je skryta v síle našeho citového prožívání. Jen jím nabýváme věčného majetku a trvalého bohatství duše. Nedejme se proto oloupit svým rozumem o to, co je skutečně hodnotné, a odcházejme z naší země jako opravdu bohatí.

Radikálne slová, odsudzujúce kľúčový omyl kresťanstva

30.09.2022

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného úpadku civilizácie na planéte Zem. Človek, ktorý totiž tvrdí, že náš svet bol spasený Kristovou smrťou na kríži a jeho utrpením [...]

Odhaľovanie tajomstiev astrálneho sveta

26.09.2022

Žijeme v dobe súdu a očisty zeme, kedy by ľudia nemali mať nijaké duchovné tajomstva. Naopak, mali by byť plne duchovne vedomí, aby mohli vedome kráčať k Svetlu a jeho cestami. Aby pri tom dokázali vedome využiť všetky pomoci, ktoré sa im ponúkajú. A jednou z takýchto pomocí je aj znalosť astrálnych úrovní, nachádzajúcich sa v najbližšej blízkosti našej najhrubšej [...]

Kresťanská dogma o zmiernej obeti Krista je nesprávna!

22.09.2022

Je načase, aby sme sa v tejto vážnej veci už raz pokúsili uvažovať jasne a neovplyvnene! Ak hovoríme o potrebe zmiernej obety znamená to, že pred ňou muselo dôjsť k nejakému veľkému nedorozumeniu, rozporu, alebo odklonu. Celkom konkrétne k odklonu ľudí od Stvoriteľa a od jeho Vôle! Ľudia totiž prestali rešpektovať Vôľu Božiu a začali sa riadiť iba svojim [...]

Počúvajte Pravdu, špeciál, víkendový podcast

Dedinský futbalista, ktorý chce hrať Ligu majstrov. Matovič stále nechápe, že problém je on

30.09.2022 20:03

Robí zo seba obeť, pričom je ešte stále v pozícii de facto najsilnejšieho človeka krajiny. Igor Matovič dokazuje, že stále nič nepochopil.

socha Milana Rastislava Štefánika

Slovenský velikán má ďalšiu sochu. Bradatý Štefánik má ruku na srdci s kompasom

30.09.2022 19:30

Milanovi Rastislavovi Štefánikovi odhalili sochu v Starej Ľubovni.

ide o pravdu, Richard Sulík, Peter Bielik

Sulík v Ide o pravdu: Viac ako 15 minút som Matoviča počúvať nevydržal

30.09.2022 18:45

Aj keď odvolanie Igora Matoviča z postu ministra vôbec nie je isté, Richard Sulík túto snahu považuje za logické vyvrcholenie odchodu SaS z koalície.

riadiátor, vykurovanie, kúrenie

Ministerstvo financií uvoľnilo takmer 17 miliónov pre vysoké školy na boj s krízou

30.09.2022 16:54

Finančné prostriedky sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií.

milansupa

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 16
Celková čítanosť: 20545x
Priemerná čítanosť článkov: 1284x

Autor blogu