Založ si blog

Vymetanie Augiášovho chlieva! Zachráň sa kto môžeš!

Ignorovanie poznania o prírodných bytostiach sa v blízkej budúcnosti trpko vypomstí každému, kto ho zanedbal, pretože nastáva čas veľkých očistných búrok, riadených práve týmito bytosťami. Prírodné bytosti, alebo inak povedané bytostní, sú služobníkmi jediného Boha a verne naplňujú jeho Vôľu v prírodnom dianí. Kde v nadchádzajúcich, mohutných očistných búrkach nezaznie prosba k Stvoriteľovi a k bytostným o ich zmiernenie, tam udrie sila bytostných naplno a zdrvujúcim spôsobom.

Kto si bude chcieť v dnešnej dobe veľkej očisty zeme zachrániť svoj život a uchrániť svoje obydlie i svoj majetok, má prosiť Stvoriteľa i bytostných o ochranu. Avšak každý človek, ktorý pre svoj materializmus, ateizmus a rozumovú racionalitu vníma dianie v prírode len ako sled náhodných javov, každý takýto jedinec je už dnes vystavený smrteľnému nebezpečenstvu.

A tomuto nebezpečenstvu sú žiaľ vystavení aj kresťania, ktorí síce veria v Stvoriteľa, ale neveria v nijaké bytosti prírody, vykonávajúce jeho Vôľu. Neveria v bytosti prírody, dôverne známe napríklad starým Slovanom a mnohým iným dávnym národom. Neveria v bytosti prírody, opisované v bájach, rozprávkach a povestiach.

Toto poznanie bolo príchodom kresťanstva zavrhnuté ako pohanstvo, čo však bolo nesprávne, pretože reálnu skutočnosť, prežívanú našimi dávnymi predkami nie je možné zavrhnúť tým, že ju poprieme. Táto popretá a zavrhnutá skutočnosť však na nás teraz, v dobe veľkej očisty zeme doľahne s plnou silou. Lebo vykonávateľmi očisty sú na príkaz Boží práve tieto bytosti, stojace za prírodou a za všetkým, čo sa v nej deje, a týmto spôsobom stojace v bezprostrednej blízkosti človeka a jeho materiálnej reality.

Presne tak, ako kedysi v menšom meradle bili tieto bytosti na príkaz Boží Egypťanov svojimi ranami, tak isto aj teraz, v súčasnej očiste zeme budú vo veľkom meradle biť tie isté bytosti celé ľudstvo kvôli jeho materializmu, ateizmu, rozumovému otupeniu a kvôli jeho nerestiam.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, komu dal príkaz Kristus, keď utišoval búrku na mori? No predsa bytostiam, spravujúcim živel vetra a vody, ktoré ho okamžite poslúchli, pretože vždy verne plnia Vôľu Božiu, a teda i Vôľu jeho Syna.

V Biblii sa v súvislosti s prechodom židovského národa cez Červené more píše, že Pán počas noci rozháňal prudkým vetrom more, aby ho vysušil. Takýmto spôsobom sa voda rozdelila a Izraeliti prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo voda stála okolo nich ako múr po ich ľavici a pravici. V kontexte všetkého, čo tu bolo doposiaľ povedané je jasné, že cestu stredom mora nevytvoril sám Stvoriteľ osobne. Na jeho príkaz a v naplnení jeho Vôle to materiálne zrealizovali práve prírodné bytosti.

Slovenský básnik Milan Rúfus napísal: „Rozprávky nevznikli preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí zobudili!“ Jeho slová však v súčasnosti nadobúdajú oveľa širší rozmer, pretože malé i veľké a mocné bytosti dávnych bájí, povestí a rozprávok prídu v naplňovaní očistného diania až k prahu nášho vlastného domu, aby otriasli našou dušou a celým našim bytím. Aby otriasli našou rozumovou racionalitou a prebudili v nás hlas srdca a citu. Aby nás hoci aj za cenu prežívania utrpenia a skazy prebudili z nášho smrteľného duchovného spánku, a z našej trestuhodnej duchovnej nevedomosti.

Vonkajšie katastrofické prírodné dianie, ktoré sa mnohých z nás dotkne, je však len odrazom hlavného boja, prebiehajúceho v jemnejších sférach v okolí našej zeme. Hlavný boj spočíva v ničení a likvidácii nečistých myšlienkových a citových foriem, vytváraných ľuďmi po celé tisícročia. Tieto formy sú zhromaždené v obrovských negatívnych citových a myšlienkových centrálach v blízkosti zeme, odkiaľ pôsobia deštruktívne a zhubne na celé ľudstvo.

To je ten povestný Augiášov chliev, ktorý začína byť čistený! Mocné bytosti prírody, stojace v službách veľkého Boha, začali neľútostný očistný boj so všetkým ľudským citovým a myšlienkovým hnojom a hnusom. Boj vedie bytosť, dávnymi Slovanmi nazývaná Perún, ktorá bleskami a mohutnými údermi svojho kladiva búši do všetkej tejto nečistoty, ničí ju, drví ju a likviduje ju.

Účelom tohto gigantického boja, vedeného hromovládnym Perúnom, je očistiť svet citových a myšlienkových foriem do takej miery, aby prestali negatívne vplývať na ľudstvo, čím ľudia dostanú príležitosť k vnútornému prebudeniu. K prebudeniu k dobrému, k čistému a krásnemu.

Bez tejto pomoci zhora, bez tejto pomoci bytostných služobníkov jediného Boha, by ľudstvo muselo zahynúť a udusiť sa v bahnistom močiari, vytvorenom svojou vlastnou citovou a myšlienkovou nečistotou. Aby sa tak nestalo, vyslal nebeský Otec svojich bytostných služobníkov, aby zničili a vypálili tento močiar, a tým dali ľuďom príležitosť k očisteniu a k nastúpeniu cesty dobrého chcenia.

Preto odteraz, keď budeme počuť v búrke údery hromu vedzme, že sú to údery kladiva hromovládneho Perúna! Vedzme, že práve prebieha ďalší tvrdý očistný boj proti zlým, zvráteným, skazeným a nečistým ľudským citovým a myšlienkovým formám.

Odteraz, keď budeme počuť búrku a v nej hrmenie vedzme, že sa blíži čas, kedy bytostní vykonajú svoju veľkú očistnú prácu v myšlienkovom i citom svete. A potom príde rad aj na tých, ktorí tieto negatívne formy stále tvorili a stále tvoria. Príde rad na tých, ktorí sú s tvorbou týchto negatívnych foriem spojení svojimi osudovými vláknami.

Do tejto chvíle sa preto zo všetkých svojich síl vynasnažme rozseknúť všetky vlákna, spájajúce nás s tvorbou negatívnych a zlých citových i myšlienkových foriem, pretože cestou týchto vlákien príde ku nám a k nášmu domu skaza!Vynasnažme sa, aby sme vo svojom cítení a myslení formovali už len veci dobré a čisté.

Všetky sféry okolo našej zeme, a nakoniec i zem samotná bude očistená, a právo žiť na nej a v jej blízkosti dostanú len ľudia dobrého a čistého chcenia. Len ľudia, ktorí v sebe neprechovávajú žiadne necnosti, ani nijaké myšlienky na škodu druhým. Len im bude patriť budúcnosť a len im bude patriť právo na ďalšiu existenciu v Pánovom stvorení.

A úplne na záver je treba ešte zdôrazniť, že v súčasnom očistnom dianí môže zomrieť úplne každý. Dobrý aj zlý. Rozhodujúci je však stav nášho vnútra a naladenie našej duše. Ak je človek vnútorne naladený k dobru, k čistote a k Stvoriteľovi, dostane príležitosť narodiť sa znovu na zemi, pokračovať na nej vo svojom ďalšom duchovnom vývoji a úspešne ho dokončiť svojim vstupom do kráľovstva nebeského.

V prípade duševného naladenia k zlému, alebo iba k matérii už človek nedostane právo narodiť sa na zemi. Jeho duša bude bytostnými odtlačená do nižších úrovní, kde sa pod zvýšeným tlakom naňho dopadajúceho zla snáď ešte dokáže polepšiť. A ak nie, bude mu definitívne vzaté právo na ďalšiu existenciu vo stvorení, čo je to najstrašnejšie, čo sa môže ľudskej osobnosti vôbec prihodiť.

Preto pokoj a mier všetkým ľuďom dobrej vôle! Pokoj a mier všetkým ľuďom dobrého chcenia!Pokoj a mier všetkým ľuďom čistého cítenia a myslenia! Jedine oni sú budúcnosťou Zeme! Jedine oni sú po ochranou Boha a všetkých jeho bytostných služobníkov! Jedine nad nimi sa vznáša Pánovo požehnanie a jeho pomoc. Pomoc, ktorú obdržia v prebohatej miere, ak o ňu budú s pokorou prosiť.

Budúci rodičia pozor! Kvalitu svojich detí určujete už pred ich narodením!

22.02.2024

Úplne všetko, a teda aj počatie a narodenie dieťaťa, podlieha dôsledným a nezmeniteľným prírodným zákonom, čo zaiste nebude nikto popierať. Ale pôsobenie týchto zákonov zasahuje ešte oveľa hlbšie, ako sa ľudia doposiaľ domnievali. Prírodné zákony, alebo inak povedané, Zákony stvorenia, totiž ovplyvňujú naprosto rovnako dôsledne aj oblasť skrytého, duševného [...]

Neprehľadná zložitosť rozumu a ohromujúca jednoduchosť ducha

19.02.2024

Dnešné moderné ľudstvo sa podobá bezradnému dieťaťu, ktoré rozložilo mechanický hodinový stroj na súčiastky, ale nedokáže ho už zložiť. Moderné ľudstvo v snahe poznať hmotu a dokázať ju ovládať, rozložilo svojim poznaním matériu na prvočastice, pričom však zablúdilo v tisícorakých jednotlivostiach, skrze ktoré už nedokáže uchopiť a pochopiť celok. [...]

Očakávate exaktný dôkaz existencie duchovna? Všetko je však inak!

16.02.2024

Ľudskú osobnosť možno veľmi zjednodušene charakterizovať dvomi jej základnými zložkami – rozumom a citom. Z nich rozum upiera svoj zrak nadol, do hmoty, zaoberajúc sa jej poznávaním, skúmaním, analyzovaním a využívaním. Základným princípom rozumového pohľadu na svet je exaktnosť a materiálna dokazateľnosť všetkých javov a dejov okolo nás. Naopak, náš cit je zase [...]

valencia

Požiar bytového domu vo Valencii na juhu Španielska si vyžiadal desať životov

23.02.2024 18:24

Zranených je podľa predchádzajúcich správ najmenej 15, z toho šesť hasičov.

Alexej Navaľnyj

Ruské úrady chcú tajný pohreb Navaľného, inak ho pochovajú vo väzení

23.02.2024 17:07

Navaľného matka odmietla vyjednávať s vyšetrovateľmi, pretože tí nemajú právomoci rozhodnúť, ako a kde má pochovať syna.

Ukrajina SR ČR Čaputová Pavel Návšteva

Čaputová: Dohoda o mieri na Ukrajine musí rešpektovať vôľu Ukrajincov

23.02.2024 16:37

Akákoľvek dohoda, ktorá zabezpečí spravodlivý mier na Ukrajine, bude dobrá dohoda.

Ľudmila Navaľná

Ruské propagandistické weby šíria falošný príhovor Navaľného matky

23.02.2024 16:30

Falošná zvuková nahrávka má byť adresovaná Navaľného jeho manželke Juliji.

milansupa

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 135
Celková čítanosť: 197070x
Priemerná čítanosť článkov: 1460x

Autor blogu