Založ si blog

Vymetanie Augiášovho chlieva! Zachráň sa kto môžeš!

Ignorovanie poznania o prírodných bytostiach sa v blízkej budúcnosti trpko vypomstí každému, kto ho zanedbal, pretože nastáva čas veľkých očistných búrok, riadených práve týmito bytosťami. Prírodné bytosti, alebo inak povedané bytostní, sú služobníkmi jediného Boha a verne naplňujú jeho Vôľu v prírodnom dianí. Kde v nadchádzajúcich, mohutných očistných búrkach nezaznie prosba k Stvoriteľovi a k bytostným o ich zmiernenie, tam udrie sila bytostných naplno a zdrvujúcim spôsobom.

Kto si bude chcieť v dnešnej dobe veľkej očisty zeme zachrániť svoj život a uchrániť svoje obydlie i svoj majetok, má prosiť Stvoriteľa i bytostných o ochranu. Avšak každý človek, ktorý pre svoj materializmus, ateizmus a rozumovú racionalitu vníma dianie v prírode len ako sled náhodných javov, každý takýto jedinec je už dnes vystavený smrteľnému nebezpečenstvu.

A tomuto nebezpečenstvu sú žiaľ vystavení aj kresťania, ktorí síce veria v Stvoriteľa, ale neveria v nijaké bytosti prírody, vykonávajúce jeho Vôľu. Neveria v bytosti prírody, dôverne známe napríklad starým Slovanom a mnohým iným dávnym národom. Neveria v bytosti prírody, opisované v bájach, rozprávkach a povestiach.

Toto poznanie bolo príchodom kresťanstva zavrhnuté ako pohanstvo, čo však bolo nesprávne, pretože reálnu skutočnosť, prežívanú našimi dávnymi predkami nie je možné zavrhnúť tým, že ju poprieme. Táto popretá a zavrhnutá skutočnosť však na nás teraz, v dobe veľkej očisty zeme doľahne s plnou silou. Lebo vykonávateľmi očisty sú na príkaz Boží práve tieto bytosti, stojace za prírodou a za všetkým, čo sa v nej deje, a týmto spôsobom stojace v bezprostrednej blízkosti človeka a jeho materiálnej reality.

Presne tak, ako kedysi v menšom meradle bili tieto bytosti na príkaz Boží Egypťanov svojimi ranami, tak isto aj teraz, v súčasnej očiste zeme budú vo veľkom meradle biť tie isté bytosti celé ľudstvo kvôli jeho materializmu, ateizmu, rozumovému otupeniu a kvôli jeho nerestiam.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, komu dal príkaz Kristus, keď utišoval búrku na mori? No predsa bytostiam, spravujúcim živel vetra a vody, ktoré ho okamžite poslúchli, pretože vždy verne plnia Vôľu Božiu, a teda i Vôľu jeho Syna.

V Biblii sa v súvislosti s prechodom židovského národa cez Červené more píše, že Pán počas noci rozháňal prudkým vetrom more, aby ho vysušil. Takýmto spôsobom sa voda rozdelila a Izraeliti prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo voda stála okolo nich ako múr po ich ľavici a pravici. V kontexte všetkého, čo tu bolo doposiaľ povedané je jasné, že cestu stredom mora nevytvoril sám Stvoriteľ osobne. Na jeho príkaz a v naplnení jeho Vôle to materiálne zrealizovali práve prírodné bytosti.

Slovenský básnik Milan Rúfus napísal: „Rozprávky nevznikli preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí zobudili!“ Jeho slová však v súčasnosti nadobúdajú oveľa širší rozmer, pretože malé i veľké a mocné bytosti dávnych bájí, povestí a rozprávok prídu v naplňovaní očistného diania až k prahu nášho vlastného domu, aby otriasli našou dušou a celým našim bytím. Aby otriasli našou rozumovou racionalitou a prebudili v nás hlas srdca a citu. Aby nás hoci aj za cenu prežívania utrpenia a skazy prebudili z nášho smrteľného duchovného spánku, a z našej trestuhodnej duchovnej nevedomosti.

Vonkajšie katastrofické prírodné dianie, ktoré sa mnohých z nás dotkne, je však len odrazom hlavného boja, prebiehajúceho v jemnejších sférach v okolí našej zeme. Hlavný boj spočíva v ničení a likvidácii nečistých myšlienkových a citových foriem, vytváraných ľuďmi po celé tisícročia. Tieto formy sú zhromaždené v obrovských negatívnych citových a myšlienkových centrálach v blízkosti zeme, odkiaľ pôsobia deštruktívne a zhubne na celé ľudstvo.

To je ten povestný Augiášov chliev, ktorý začína byť čistený! Mocné bytosti prírody, stojace v službách veľkého Boha, začali neľútostný očistný boj so všetkým ľudským citovým a myšlienkovým hnojom a hnusom. Boj vedie bytosť, dávnymi Slovanmi nazývaná Perún, ktorá bleskami a mohutnými údermi svojho kladiva búši do všetkej tejto nečistoty, ničí ju, drví ju a likviduje ju.

Účelom tohto gigantického boja, vedeného hromovládnym Perúnom, je očistiť svet citových a myšlienkových foriem do takej miery, aby prestali negatívne vplývať na ľudstvo, čím ľudia dostanú príležitosť k vnútornému prebudeniu. K prebudeniu k dobrému, k čistému a krásnemu.

Bez tejto pomoci zhora, bez tejto pomoci bytostných služobníkov jediného Boha, by ľudstvo muselo zahynúť a udusiť sa v bahnistom močiari, vytvorenom svojou vlastnou citovou a myšlienkovou nečistotou. Aby sa tak nestalo, vyslal nebeský Otec svojich bytostných služobníkov, aby zničili a vypálili tento močiar, a tým dali ľuďom príležitosť k očisteniu a k nastúpeniu cesty dobrého chcenia.

Preto odteraz, keď budeme počuť v búrke údery hromu vedzme, že sú to údery kladiva hromovládneho Perúna! Vedzme, že práve prebieha ďalší tvrdý očistný boj proti zlým, zvráteným, skazeným a nečistým ľudským citovým a myšlienkovým formám.

Odteraz, keď budeme počuť búrku a v nej hrmenie vedzme, že sa blíži čas, kedy bytostní vykonajú svoju veľkú očistnú prácu v myšlienkovom i citom svete. A potom príde rad aj na tých, ktorí tieto negatívne formy stále tvorili a stále tvoria. Príde rad na tých, ktorí sú s tvorbou týchto negatívnych foriem spojení svojimi osudovými vláknami.

Do tejto chvíle sa preto zo všetkých svojich síl vynasnažme rozseknúť všetky vlákna, spájajúce nás s tvorbou negatívnych a zlých citových i myšlienkových foriem, pretože cestou týchto vlákien príde ku nám a k nášmu domu skaza!Vynasnažme sa, aby sme vo svojom cítení a myslení formovali už len veci dobré a čisté.

Všetky sféry okolo našej zeme, a nakoniec i zem samotná bude očistená, a právo žiť na nej a v jej blízkosti dostanú len ľudia dobrého a čistého chcenia. Len ľudia, ktorí v sebe neprechovávajú žiadne necnosti, ani nijaké myšlienky na škodu druhým. Len im bude patriť budúcnosť a len im bude patriť právo na ďalšiu existenciu v Pánovom stvorení.

A úplne na záver je treba ešte zdôrazniť, že v súčasnom očistnom dianí môže zomrieť úplne každý. Dobrý aj zlý. Rozhodujúci je však stav nášho vnútra a naladenie našej duše. Ak je človek vnútorne naladený k dobru, k čistote a k Stvoriteľovi, dostane príležitosť narodiť sa znovu na zemi, pokračovať na nej vo svojom ďalšom duchovnom vývoji a úspešne ho dokončiť svojim vstupom do kráľovstva nebeského.

V prípade duševného naladenia k zlému, alebo iba k matérii už človek nedostane právo narodiť sa na zemi. Jeho duša bude bytostnými odtlačená do nižších úrovní, kde sa pod zvýšeným tlakom naňho dopadajúceho zla snáď ešte dokáže polepšiť. A ak nie, bude mu definitívne vzaté právo na ďalšiu existenciu vo stvorení, čo je to najstrašnejšie, čo sa môže ľudskej osobnosti vôbec prihodiť.

Preto pokoj a mier všetkým ľuďom dobrej vôle! Pokoj a mier všetkým ľuďom dobrého chcenia!Pokoj a mier všetkým ľuďom čistého cítenia a myslenia! Jedine oni sú budúcnosťou Zeme! Jedine oni sú po ochranou Boha a všetkých jeho bytostných služobníkov! Jedine nad nimi sa vznáša Pánovo požehnanie a jeho pomoc. Pomoc, ktorú obdržia v prebohatej miere, ak o ňu budú s pokorou prosiť.

O výnimočnosti súčasného života na zemi

15.07.2024

Tisíce duší v záhrobí prosili o milosť narodiť sa dnes na zemi, pretože takáto výnimočná doba tu ešte nikdy nebola počas celého vývoja ľudstva. Duchovne živšie duše v záhrobí si uvedomili, že by im bolo treba ešte mnoho pozemských životov na to, aby dokázali odčiniť a odpykať svoje previnenia voči blížnym, ktoré zauzlili ich osudové vlákna. V súčasnosti je to [...]

Raz to predsa muselo prísť, pretože tak to bolo predpovedané

11.07.2024

Ľudia sú otrávení nesprávnym chápaním Lásky Stvoriteľa, ktorú vnímajú ako donekonečna odpúšťajúcu a sladkasto zmäkčilú. Táto Láska však takou nie je a ani nikdy nebola, pretože jej neoddeliteľnú súčasť tvorí Spravodlivosť. Spravodlivosť prísna, dôsledná, železná a neúprosná! Pretože pred 2000 rokmi sme Lásku Stvoriteľa pribili na kríž a jej [...]

Čo musí nevyhnutne vedieť každý tvor vo stvorení? A prečo to musí vedieť?

08.07.2024

Pretože bez tejto znalosti začne postupne chradnúť a nakoniec zahynie! Pretože vo vesmíre dochádza k zásadnej zmene a doterajšia nevedomá existencia už nebude tolerovaná. Buď sa totiž človek začne konečne snažiť byť účastný skutočného života a skutočných významných udalostí vo stvorení, alebo nebude žiť vôbec, pretože sa mu jeho vlastnou vinou nedostane síl a [...]

Francúzsko, Paríž

Vo Francúzsku pobodali vojaka hliadkujúceho pred olympiádou

16.07.2024 07:35

Udialo sa tak niekoľko dní pred otváracím ceremoniálom olympijských hier.

Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová

Nemecko zakázalo extrémistický časopis, urobilo tiež raziu vo filmovej spoločnosti

16.07.2024 07:22

Faeserová zároveň zakázala aj činnosť spoločnosti Conspect Film GmbH, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou filmov a videí.

Donald Trump, ucho, obväz

Trump s obviazaným uchom na zjazde Republikánskej strany, ľudia skandovali bojuj

16.07.2024 07:00

Keď Trump vkročil do haly v Milwaukee, kde sa zjazd koná, prítomní skandovali "Bojuj! Bojuj! Bojuj!" a zaťali ruky v päste.

dron

Milión dronov za rok? Na Rusov sa v ukrajinských pivniciach pripravuje armáda strojov

16.07.2024 06:38

Námestník ukrajinského ministra pre digitalizáciu chce, aby Ukrajinci vyrábali za rok milióny dronov.

milansupa

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 175
Celková čítanosť: 266793x
Priemerná čítanosť článkov: 1525x

Autor blogu