Založ si blog

Vymetanie Augiášovho chlieva! Zachráň sa kto môžeš!

Ignorovanie poznania o prírodných bytostiach sa v blízkej budúcnosti trpko vypomstí každému, kto ho zanedbal, pretože nastáva čas veľkých očistných búrok, riadených práve týmito bytosťami. Prírodné bytosti, alebo inak povedané bytostní, sú služobníkmi jediného Boha a verne naplňujú jeho Vôľu v prírodnom dianí. Kde v nadchádzajúcich, mohutných očistných búrkach nezaznie prosba k Stvoriteľovi a k bytostným o ich zmiernenie, tam udrie sila bytostných naplno a zdrvujúcim spôsobom.

Kto si bude chcieť v dnešnej dobe veľkej očisty zeme zachrániť svoj život a uchrániť svoje obydlie i svoj majetok, má prosiť Stvoriteľa i bytostných o ochranu. Avšak každý človek, ktorý pre svoj materializmus, ateizmus a rozumovú racionalitu vníma dianie v prírode len ako sled náhodných javov, každý takýto jedinec je už dnes vystavený smrteľnému nebezpečenstvu.

A tomuto nebezpečenstvu sú žiaľ vystavení aj kresťania, ktorí síce veria v Stvoriteľa, ale neveria v nijaké bytosti prírody, vykonávajúce jeho Vôľu. Neveria v bytosti prírody, dôverne známe napríklad starým Slovanom a mnohým iným dávnym národom. Neveria v bytosti prírody, opisované v bájach, rozprávkach a povestiach.

Toto poznanie bolo príchodom kresťanstva zavrhnuté ako pohanstvo, čo však bolo nesprávne, pretože reálnu skutočnosť, prežívanú našimi dávnymi predkami nie je možné zavrhnúť tým, že ju poprieme. Táto popretá a zavrhnutá skutočnosť však na nás teraz, v dobe veľkej očisty zeme doľahne s plnou silou. Lebo vykonávateľmi očisty sú na príkaz Boží práve tieto bytosti, stojace za prírodou a za všetkým, čo sa v nej deje, a týmto spôsobom stojace v bezprostrednej blízkosti človeka a jeho materiálnej reality.

Presne tak, ako kedysi v menšom meradle bili tieto bytosti na príkaz Boží Egypťanov svojimi ranami, tak isto aj teraz, v súčasnej očiste zeme budú vo veľkom meradle biť tie isté bytosti celé ľudstvo kvôli jeho materializmu, ateizmu, rozumovému otupeniu a kvôli jeho nerestiam.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, komu dal príkaz Kristus, keď utišoval búrku na mori? No predsa bytostiam, spravujúcim živel vetra a vody, ktoré ho okamžite poslúchli, pretože vždy verne plnia Vôľu Božiu, a teda i Vôľu jeho Syna.

V Biblii sa v súvislosti s prechodom židovského národa cez Červené more píše, že Pán počas noci rozháňal prudkým vetrom more, aby ho vysušil. Takýmto spôsobom sa voda rozdelila a Izraeliti prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo voda stála okolo nich ako múr po ich ľavici a pravici. V kontexte všetkého, čo tu bolo doposiaľ povedané je jasné, že cestu stredom mora nevytvoril sám Stvoriteľ osobne. Na jeho príkaz a v naplnení jeho Vôle to materiálne zrealizovali práve prírodné bytosti.

Slovenský básnik Milan Rúfus napísal: „Rozprávky nevznikli preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí zobudili!“ Jeho slová však v súčasnosti nadobúdajú oveľa širší rozmer, pretože malé i veľké a mocné bytosti dávnych bájí, povestí a rozprávok prídu v naplňovaní očistného diania až k prahu nášho vlastného domu, aby otriasli našou dušou a celým našim bytím. Aby otriasli našou rozumovou racionalitou a prebudili v nás hlas srdca a citu. Aby nás hoci aj za cenu prežívania utrpenia a skazy prebudili z nášho smrteľného duchovného spánku, a z našej trestuhodnej duchovnej nevedomosti.

Vonkajšie katastrofické prírodné dianie, ktoré sa mnohých z nás dotkne, je však len odrazom hlavného boja, prebiehajúceho v jemnejších sférach v okolí našej zeme. Hlavný boj spočíva v ničení a likvidácii nečistých myšlienkových a citových foriem, vytváraných ľuďmi po celé tisícročia. Tieto formy sú zhromaždené v obrovských negatívnych citových a myšlienkových centrálach v blízkosti zeme, odkiaľ pôsobia deštruktívne a zhubne na celé ľudstvo.

To je ten povestný Augiášov chliev, ktorý začína byť čistený! Mocné bytosti prírody, stojace v službách veľkého Boha, začali neľútostný očistný boj so všetkým ľudským citovým a myšlienkovým hnojom a hnusom. Boj vedie bytosť, dávnymi Slovanmi nazývaná Perún, ktorá bleskami a mohutnými údermi svojho kladiva búši do všetkej tejto nečistoty, ničí ju, drví ju a likviduje ju.

Účelom tohto gigantického boja, vedeného hromovládnym Perúnom, je očistiť svet citových a myšlienkových foriem do takej miery, aby prestali negatívne vplývať na ľudstvo, čím ľudia dostanú príležitosť k vnútornému prebudeniu. K prebudeniu k dobrému, k čistému a krásnemu.

Bez tejto pomoci zhora, bez tejto pomoci bytostných služobníkov jediného Boha, by ľudstvo muselo zahynúť a udusiť sa v bahnistom močiari, vytvorenom svojou vlastnou citovou a myšlienkovou nečistotou. Aby sa tak nestalo, vyslal nebeský Otec svojich bytostných služobníkov, aby zničili a vypálili tento močiar, a tým dali ľuďom príležitosť k očisteniu a k nastúpeniu cesty dobrého chcenia.

Preto odteraz, keď budeme počuť v búrke údery hromu vedzme, že sú to údery kladiva hromovládneho Perúna! Vedzme, že práve prebieha ďalší tvrdý očistný boj proti zlým, zvráteným, skazeným a nečistým ľudským citovým a myšlienkovým formám.

Odteraz, keď budeme počuť búrku a v nej hrmenie vedzme, že sa blíži čas, kedy bytostní vykonajú svoju veľkú očistnú prácu v myšlienkovom i citom svete. A potom príde rad aj na tých, ktorí tieto negatívne formy stále tvorili a stále tvoria. Príde rad na tých, ktorí sú s tvorbou týchto negatívnych foriem spojení svojimi osudovými vláknami.

Do tejto chvíle sa preto zo všetkých svojich síl vynasnažme rozseknúť všetky vlákna, spájajúce nás s tvorbou negatívnych a zlých citových i myšlienkových foriem, pretože cestou týchto vlákien príde ku nám a k nášmu domu skaza!Vynasnažme sa, aby sme vo svojom cítení a myslení formovali už len veci dobré a čisté.

Všetky sféry okolo našej zeme, a nakoniec i zem samotná bude očistená, a právo žiť na nej a v jej blízkosti dostanú len ľudia dobrého a čistého chcenia. Len ľudia, ktorí v sebe neprechovávajú žiadne necnosti, ani nijaké myšlienky na škodu druhým. Len im bude patriť budúcnosť a len im bude patriť právo na ďalšiu existenciu v Pánovom stvorení.

A úplne na záver je treba ešte zdôrazniť, že v súčasnom očistnom dianí môže zomrieť úplne každý. Dobrý aj zlý. Rozhodujúci je však stav nášho vnútra a naladenie našej duše. Ak je človek vnútorne naladený k dobru, k čistote a k Stvoriteľovi, dostane príležitosť narodiť sa znovu na zemi, pokračovať na nej vo svojom ďalšom duchovnom vývoji a úspešne ho dokončiť svojim vstupom do kráľovstva nebeského.

V prípade duševného naladenia k zlému, alebo iba k matérii už človek nedostane právo narodiť sa na zemi. Jeho duša bude bytostnými odtlačená do nižších úrovní, kde sa pod zvýšeným tlakom naňho dopadajúceho zla snáď ešte dokáže polepšiť. A ak nie, bude mu definitívne vzaté právo na ďalšiu existenciu vo stvorení, čo je to najstrašnejšie, čo sa môže ľudskej osobnosti vôbec prihodiť.

Preto pokoj a mier všetkým ľuďom dobrej vôle! Pokoj a mier všetkým ľuďom dobrého chcenia!Pokoj a mier všetkým ľuďom čistého cítenia a myslenia! Jedine oni sú budúcnosťou Zeme! Jedine oni sú po ochranou Boha a všetkých jeho bytostných služobníkov! Jedine nad nimi sa vznáša Pánovo požehnanie a jeho pomoc. Pomoc, ktorú obdržia v prebohatej miere, ak o ňu budú s pokorou prosiť.

Pozor! Nezahrávajme sa so symbolom kríža!

26.01.2023

V kresťanskom svete existuje množstvo vecí, ktoré sú sporné. Jednou z nich je používanie symbolu kríža. Presnejšie povedané, bezmyšlienkovité, povrchné a nedbalé používanie kríža. Neviem, ako je to v iných kresťanských cirkvách, ale v katolíckej sa napríklad pri vstupe do kostola používa znak kríža. To však, akým spôsobom ľudia k tejto povinnosti, či k tomuto [...]

Keď nám zomrie niekto veľmi blízky

23.01.2023

Ako sa v tejto situácii duchovne správne zachovať? Duchovne, čiže vo vzťahu k duši, odchádzajúcej z fyzického tela a vstupujúcej do nového rozmeru bytia? Vedieť to je nesmierne dôležité, pretože svojim nesprávnym postojom môžeme odchádzajúcej duši uškodiť a sťažiť jej to, alebo naopak, svojim správnym postojom jej môžeme pomôcť, podporiť ju a posilniť ju v jej [...]

Dozrel čas na odhalenie bezprecedentného omylu kresťanstva

20.01.2023

Takmer všetky kresťanské cirkvi svorne tvrdia, že spása sveta spočíva v Kristovom utrpení, smrti a následnom zmŕtvychvstaní. Tak to bolo predpovedané a tak sa to muselo stať, aby sa naplnili Písma. Ak však túto tézu podrobíme dôkladnejšiemu skúmaniu, ukáže sa ako nezmysel. Ako omyl a blud! Kresťanský svet v podstate tvrdí, že Kristus MUSEL byť zradený, že MUSEL byť [...]

Petr Pavel, Česko, voľby

New York Times: České voľby boli testom populizmu. Denník upozorňuje aj na Fica

29.01.2023 07:00

Súboj o post českého prezidenta bol podľa amerického denníka New York Times prvým v rámci série dôležitých volieb v strednej a východnej Európe.

vojna na Ukrajine

ONLINE: Kyjev rokuje o raketách dlhého doletu. Cieľom je aj Krym

29.01.2023 06:03, aktualizované: 06:23

Ukrajina rokuje o dodávkach rakiet dlhého doletu, aby mohla ničiť ciele hlboko za frontovou líniou, napríklad sklady munície.

Petr Pavel

Čo hovoril Pravde Pavel o Rusku? Prečítajte si archívne rozhovory s novým českým prezidentom

29.01.2023 06:00

Nový český prezident Petr Pavel v minulosti poskytol Pravde viaceré rozhovory. Zistite, ako sa vyvíjal jeho vzťah k Rusku.

Boris Kollár, Peter Pčolinský

Trištvrte roka s obmedzeniami? Vláda mala žiadať o dôveru, miesto toho chce Sme rodina opäť meniť ústavu

29.01.2023 06:00

Poslanci budú zrejme riešiť ďalšiu zmenu ústavy, aby nemuseli v prípade schválenia septembrového termínu, osem mesiacov len „kúriť a svietiť“.

milansupa

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 55043x
Priemerná čítanosť článkov: 1488x

Autor blogu